Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

 Information till dig som ska genomgå radikal prostatektomi

Allmänt

Syftet med operationen är att fullständigt avlägsna tumören och därigenom bota patienten från prostatacancern. De vanligaste biverkningarna utgörs av försämrad förmåga att hålla urinen i vissa situationer samt försämrad erek­tions­förmåga. Vad gäller försämrad förmåga att hålla urinen, är det en fråga om s k ansträngningsinkontinens, dvs. man kan ibland läcka urin i samband med fysisk ansträng­ning. Mindre än 10 % av patienterna är i behov av inkontinens­hjälpmedel 1 år efter operationen. Nerver som går till penis svällkroppar går i nära anslutning till prostata. Om man har fullgod potens före ingreppet och använder nervsparande teknik kan över 60 % av patienterna genomföra samlag, ev. med hjälp av erektionsläkemedel. Tumörstorleken avgör om nerverna kan sparas.

Borttagandet av prostatan påverkar inte förmågan att uppleva lust vid beröring av erogena zoner etc. Möjligheten att få orgasm påverkas inte heller. Däremot leder borttagandet av prostatan samt delning av sädesledarna till så kallad torr utlösning dvs. någon sädesvätska bildas inte.

Inför operationen

Ca två veckor innan operationen kommer du att få träffa sköterskan på urolog­mottagningen. Du får då ytterligare information och får anvisningar om bäckenbottenträning och har möjlighet att ställa frågor. Vid detta tillfälle träffar du också narkosläkare och får information om narkosproceduren.

Operationen

Operationen görs i fullnarkos. Man lägger ett snitt från navel till blygdben. Prostatan, som ligger under urinblåsan, frias och urinröret delas ovan och nedan prostata. Sädesledarna delas och körteln tas ut i sin helhet tillsammans med sädesblåsorna. Urinblåsan sys ihop med urinröret med 5-6 stygn. Efter operationen kommer du att ha en kateter i urinröret. Du har också ett dränagerör inlagt i buken genom ett separat hål. Dränageröret är kopplat till en uppsamlingspåse där eventuellt läckage av urin och blod samlas upp. För att minska smärtan efter operationen lägger man lokalbedövningsmedel i operationssåret i slutet av ingreppet. Operationstiden är ca 1 till 1,5 timmar.

Efter operationen

Efter operationen förs du till uppvakningsavdelningen där du får stanna kvar fram till eftermiddagen. Därefter förs du till vårdavdelningen och där ligger du kvar i din säng till dagen efter då du får börja mobiliseras. Morgonen efter operationen får du börja dricka och på kvällen dagen efter operationen kan du i regel börja äta fast föda.

Dränageröret avlägsnas vanligen dagen efter operationen. Katetern är väl fixerad i urinblåsan och spolas till en början några gånger per dygn.

Normalt sett kan man gå hem på tredje dagen efter operationen, dvs torsdag om du opereras på måndag.

Inför hemgång

Urologen som skriver ut dig ger råd och anvisningar. Eventuellt får du recept på mediciner du kan behöva. Du bör undvika tunga lyft och hårt kroppsarbete de första 4-5 veckorna men du bör motionera i form av promenader och lätt gymnastik. Du kommer att få lära dig hur du skall sköta operationssåret. Någon enstaka gång kan urinen bli hallonfärgad på grund av någon mindre blödning de närmaste veckorna efter hemkomsten. Detta är inget farligt och du rekommenderas endast att dricka mycket för att skölja rent urinvägarna.

Kontroller och återbesök

Du kommer att få ett första återbesök till sköterskan på Urologkliniken 14 dagar efter operationen för att ta bort kateter och stygn. Nästa återbesök blir till urolog ca 8 – 10 veckor efter operationen, PSA kontrolleras i samband med detta återbesök, du får då också besked på resultatet av den mikroskopiska undersökningen av prostatapreparatet.

Tänk på att

Dålig fysisk kondition hämmar förmågan till återhämtning efter operationen. Ta tillfället i akt och utöka den dagliga motionen fram till operationstillfället. Så fort du kommer hem kan du fortsätta motionera i form av promenader. Fysisk aktivitet efter operationen minskar risken för blodproppsbildning och håller magen igång.

Frågor

Ifall du skulle känna oro eller få problem är du välkommen att kontakta Urologkliniken

på tel 031-40 25 50 eller via e-post info@urologix.se

Erik Pileblad

Docent, Överläkare Urologi