Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Information till dig som ska genomgå blåshalsision vid blåshalsstenos

Allmänt

Blåshalsen är belägen i övergången från urinblåsan till urinröret. Den skall vid vattenkastning öppna sig som en tratt. Vid bindvävsinlagring i blåshalsen försämras denna öppningsför­måga. Det blir då trögt för urinen att passera och strålen blir svag.

Inför operation

Följ noga de fasteregler och den duschinstruktion som kommer på separata lappar med kal­lelsen till operation. Du kommer i allmänhet till Vårdavdelningen operationsdagens morgon.

Två veckor innan din planerade operation lämnar du in det urinprov som du fått remiss o rör till. Lämnas i första hand till vårt lab öppet 08.00 – 15.00.

Operation

Operationen görs i ryggbedövning eller narkos. Vid operationen genomskärs blåshalsen med en elektrisk slynga genom ett i urinröret infört rörformat instrument. Operationstiden är oftast 10-15 min. Efter operationen får du en kateter i urinblåsan.  

Efter operation

Efter operationen får man ligga några timmar på så kallad uppvakningsavdelning, därefter sker överflyttning till Vårdavdelningen. Katetern kan oftast tas bort dagen efter operationen. När katetern tagits bort förekommer täta trängningar och även sveda i urinröret. Detta är en effekt av såret i blåshalsen. I regel går man hem på eftermiddagen samma dag som katetern avlägsnats efter att man kontrollerat att blåsan töms bra.

Efter hemkomst

Besvären med täta trängningar och sveda brukar avta successivt under 4-6 veckor men kan ibland kvarstå i upp till 12 veckor. Mindre blödningar i urinen är vanligt särskilt cirka 2 veckor efter operation då sårskorpor i operationsområdet stöts bort. För att minska risken för blöd­ning skall man undvika tyngre kroppsansträngningar som lyft, samlag, långa promenader, cykling och kraftiga krystningar i samband med toalettbesök under 3-4 veckor efter opera­tion.

Undvik också bastubad under 3 veckor. Det är viktigt att man dricker 2-3 liter vätska per dag för att underlätta rensköljning av urinblåsan och minska irritationen i operationsområdet. Uppföljning av operationsresultatet sker med urinprov för bakterieodling efter 1 mån och kontroll genom telefonintervju eller återbesök efter 3-4 mån.

Komplikationer

Kraftig blödning med blåstömningsproblem är ovanligt men kan inträffa. Urinvägsinfektion brukar ge tilltagande träningar och eventuellt feber. Hör i så fall av dig till oss eller uppsök din vårdcentral. Vid hög feber och eventuell frossa bör man uppsöka sjukhus. Avsaknad av sä­desvätska vid utlösning är vanligt efter blåshalsincision. Detta beror på att sädesvätskan töms upp i urinblåsan pga att den inre så kallade blåshalsmuskeln är genomskuren. Normalt sker ingen ändring av den sexuella lusten eller erektionsförmågan efter ingreppet.

Sjukskrivning

Räkna med 3-4 veckors sjukskrivning, speciellt om du har ett fysiskt tungt arbete.

Frågor

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Urologkliniken på

tel 031-40 25 50 eller via e-post info@urologix.se