Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Information till dig som ska genomgå TUR-B transuretal resektion i urinblåsan

Allmänt

Vid den här operationen tar man bort sjukliga förändringar i urinblåsans vägg via urinröret. Operationen används mest för att ta bort tumörer och polyper men även en viss typ av inflammatorisk förändring i blåsväggen kan opereras på det här sättet.

Inför operation

Vid mottagningsbesöket träffar du en sköterska som tillsammans med dig fyller i en hälsodeklaration. I god tid före ingreppet får du uppgift om tidpunkt så att du kan informera din arbetsgivare.

Följ noga de fasteregler och duschinstruktioner som du får i samband med kallelse till operationen.  Du kommer i allmänhet till vårdavdelningen operationsdagens morgon.

Två veckor innan din planerade operation lämnar du in det urinprov som du fått remiss o rör till. Lämnas i första hand till vårt lab öppet 08.00 – 15.00.

Operation

Operationen görs i ryggbedövning eller narkos. Ett rörformat instrument förs in i urinröret och i den en elektrisk metallslynga. När ström kopplas kan bitar av tumör och slemhinna ” hyvlas” bort från blåsväggen. När all sjuklig vävnad är bortbränd spolas  vävnadsfragmenten ut och en kateter sätts in via urinröret. Operationstiden tar normalt 15 – 45 minuter.

Efter operation

Efter operationen får man ligga på s.k. uppvakningsavdelning några timmar, därefter sker överflyttning till vårdavdelningen. Katetern kan oftast tas bort dagen efter operationen. När den tagits bort förekommer det täta trängningar och även sveda i urinröret. Detta är en effekt av såret i blåsväggen. I regel kan man gå hem samma dag som katetern har avlägsnats förutsatt att vattenkastningen fungerar.

Efter hemkomst

Besvären med täta trängningar och sveda brukar avta successivt inom ett par veckor. Mindre blödningar  i urinen kan förekomma under några veckor.

Det är också viktigt att man dricker 2 -3 l vätska per dag för att underlätta rensköljning av urinblåsan tills urinen är helt klar. Om det är blåstumör som har opererats bort skall alltid kontroll med cystoskopi ske efter 3-4 mån. Den tiden får du hemskickad.

Komplikationer

Kraftig blödning och blåstömningsproblem är ovanligt men kan inträffa. Urinvägsinfektion brukar ge tilltagande trängningar och ev. feber, hör i så fall av dig till oss eller uppsök din Vårdcentral om du bor utanför Göteborgsområdet.

Sjukskrivning

Räkna med 1 -3 veckors sjukskrivning, speciellt om du har ett fysiskt tungt arbete.

Idrott och fritid

För att minska risken för blödning bör man undvika tunga lyft, kraftiga krystningar i samband med toalettbesök och samlag de 2 -3 närmaste veckorna efter operationen.

Undvik också bastubad under 3 veckor.

Frågor/Kontakt

Ring 031-40 25 50 till urologmottagningen eller via mail info@urologix.se