Göteborgs Specialistmottagning - urologi
 

Information till dig som ska genomgå TUR-P transuretal resektion av prostatan 

Allmänt

Prostatakörteln omsluter urinrörets övre del alldeles nedanför urinblåsan. Hos många män förstoras prostatakörteln med ökande ålder varvid urinröret kläms ihop, Urinstrålen blir svag vilket kan ge ofullständig blåstömning (resturin).

Godartad prostataförstoring behandlas om den orsakar påtagliga vattenkastningsbesvär eller om njurar och/eller urinblåsa riskerar att ta skada.

Inför operation

Vid mottagningsbesöket träffar du en sköterska som tillsammans med dig fyller i en hälsodeklaration. I god tid före ingreppet får du uppgift om tidpunkt så att du kan informera din arbetsgivare.

Följ noga de fasteregler och duschinstruktioner som du får i samband med kallelse till operationen.  Du kommer i allmänhet till vårdavdelningen operationsdagens morgon.

Två veckor innan din planerade operation lämnar du in det urinprov som du fått remiss o rör till. Lämnas i första hand till vårt lab öppet 08.00 – 15.00.

Operation

Operation görs i ryggbedövning eller narkos. Ett rörformat instrument införs genom urinröret och genom det en elektrisk metallslynga. När ström kopplas till den kan bitar av prostatakörteln ”hyvlas” bort. När en tillräckligt stor öppning erhållits i prostatakörtel spolas vävnadsfragmenten ut och en kateter sätts in via urinröret.

Vid kraftig prostataförstoring sätts ibland en tunn plastslang via buken in i urinblåsan för effektivare genomspolning under och efter ingreppet. Operationstiden är normalt 30 – 90 minuter.

Efter operation

Efter operationen får man ligga några timmar på s.k. uppvakningsavdelning och därefter sker överflyttning till vårdavdelningen. Om du har fått blåsdränage via buken tas slangen normalt bort morgonen efter operation. Katetern avvecklas 1-2 dagar efter op. När katetern tagits bort förekommer täta trängningar och sveda i urinröret. Det är en effekt av såret i prostatan. Oftast går man hem samma dag katetern avlägsnats, efter att man kontrollerat att blåsan tömts bra.

Efter hemkomst

Besvär med sveda och täta trängningar brukar avta successivt under 4-6 veckor men kan ibland kvarstå i upp till 12 veckor. Mindre blödningar i urinen är vanligt särskilt cirka 2 veckor efter operation då sårskorpor i operationsområdet stöts bort. Det är också viktigt att man dricker 2 -3 L vätska per dag för att underlätta rensköljning av urinblåsan och minska irritationen i operationsområdet 

Vi följer upp resultatet med telefonintervju eller återbesök 3-4 månader efter operationen. Du får då också besked på den mikroskopiska undersökningen av den borttagna prostatavävnaden.

Komplikationer

Kraftig blödning och blåstömningsproblem är ovanligt men kan inträffa. Urinvägsinfektion brukar ge tilltagande trängningar och ev. feber, hör i så fall av dig till oss eller uppsök din vårdcentral om du bor utanför Göteborgsområdet.

Avsaknad av sädesvätska är vanligt efter turp operation, det beror på att sädesvätskan töms upp i urinblåsan då den inre blåshalsmuskeln är avlägsnad vid operationen. Normalt sker ingen förändring av den sexuella lusten eller förmågan  

Sjukskrivning

Räkna med 3 – 4 veckors sjukskrivning, speciellt om du har ett fysiskt tungt arbete.

Idrott och fritid

För att minska risken för blödning ska man undvika kraftig kroppsansträngning såsom tunga lyft, långa promenader och krystningar i samband med toalettbesök de närmaste 3-4 veckorna efter operationen. Det gäller även för samlag och bastubad.

Frågor/kontakt

Ring  031-40 25 50 till urologmottagningen, eller via mail info@urologix.se